Tel: 022 - 67 51 444
Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Brainstormen versus externe kennis

Aangezien Market Mind specialist is in brainstormen en veel gevraagd wordt voor commercieel advies wordt ons regelmatig gevraagd of brainstormsessies effectiever zijn dan advies?. Wij zijn van mening dat de opdrachtgever zorgvuldig dient te kijken naar:
  • » de projectdoelstellingen
  • » de aanwezige kennis in de organisatie
  • » de voor- en nadelen van bottom up versus top down

Voor- en nadelen van brainstormsessies

Niet ieder onderwerp is geschikt voor de brainstormsessies. Een reorganisatie is een goed voorbeeld van een onderwerp die wij niet geschikt vinden voor een brainstormsessie. Dit vraagt om een top down benadering. Tijdens brainstormsessies zouden veel deelnemers zich met dubbele agenda’s kunnen verdedigen tegen noviteiten. Het inwinnen van commercieel advies van een extern bureau kan tevens als voordeel meebrengen dat zij beschikken over specialistische expertise.

Het nadeel van rapporten van externe adviseurs is dat zij dikwijls niet goed worden opgevolgd. It’s not an inside job. Onze brainstormsessies genereren honderden post-it’s met ideeën. Daar zitten zeer interessante initiatieven tussen die u kunt uitwerken in een business development project. De uitnodiging om te brainstormen levert ook waardering, motivatie en betrokkenheid onder de medewerkers op.

Combinatie van brainstormen en externe kennis

Het een hoeft het ander ook niet uit te sluiten. Veel opdrachtgevers zien het als een groot voordeel dat Market Mind beschikt over veel strategische know-how. Wij spelen uiteraard de rol van facilitator maar kunnen subtiele signalen meegeven tijdens de brainstormsessies. We voelen de balans goed aan hoeveel gespreksruimte leidt tot optimaal nut.

Wij maken geregeld een business mirror voor een opdrachtgever als basis voor brainstormsessies met de interne teamleden. Vanuit onze objectieve blik, bedrijfsinformatie en marktgegevens maken wij een SWOT analyse van de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen. Deze analyse, die wij aanvullen met praktijkvoorbeelden is interessant levendig discussiemateriaal als basis om over te brainstormen en mindmappen.