Tel: 022 - 67 51 444
Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Brainstormen om interne kennis te benutten

Hoeveel procent van het denkvermogen van uw medewerkers benut u? Schrik niet!

Werkgevers zouden kenniswerkers meer ruimte en support moeten aanbieden om eigen ideeën uit te werken. We merken dat het aanbieden van 8 uur “brainstormen” op 160 uur in de maand ruimschoots wordt gecompenseerd door de overige 152 uur werktijd. De extra motivatie door het vrijgeven van één dag per maand voor brainstormen heeft tevens positieve gevolgen omtrent.

Doelgericht brainstormen

U zou verschillende kenniswerkers uit uw organisatie eens een keertje bij elkaar moeten zetten in een brainstormsessie om na te denken over een bepaald probleem of nieuwe kansen. Wij zijn ervan overtuigd dat de medewerkers zich gewaardeerd zullen voelen omtrent deelname. Daarnaast rollen er ongetwijfeld zeer interessante ideeën uit die een wezenlijke bijdrage kunnen vormen voor uw ambities. Een dag brainstormen is alles behalve productiviteit verlies.

Persoonlijke ontwikkeling

Brainstormen heeft een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling. De denkkracht van ieder individu wordt gestimuleerd. Medewerkers worden gestimuleerd om op tactisch of strategisch niveau mee te denken. Iedere deelnemer pikt iets mee van de kennis van de ander. En de systematische aanpak om een idee vakkundig te analyseren en uit te werken. Veel deelnemers functioneren beter nu ze beter beseffen hoe het organisatiemodel tot stand is gekomen.

In feite vallen brainstormsessies ook onder het hoofdstuk "Kennis delen". Het is verstandig om de brainstormresultaten zorgvuldig te beheren op uw server. U kunt met de moderne project management software online of offline doorontwikkelen aan het document.

Meer informatie

Digitalisering voor beter inzicht

Market Mind kan een data room opzetten ten behoeve van een effectieve bedrijfsanalyse. In dat gevallen verzamelen we alle beschikbare digitale data en scannen uw beschikbare hardcopy archief. De data wordt veilig opgeslagen in een digitale kluis. Vanuit dit uitgangspunt hebben we alle digitale en analoge data beschikbaar voor analyses. Wij werken in dat geval samen met Scanner Rent voor digitalisering.