Tel: 022 - 67 51 444
Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

De wetenschap achter brainstormen

De grondlegger van het brainstormen, Alex Osborn, creëerde ooit een duidelijke splitsing tussen:
  • » zoveel mogelijk ideeën bedenken voor de pauze
  • » de ideeën conceptueel op tactisch kritische wijze uitwerken na de pauze

Wetenschappers zoals Roger Sperry hebben geprobeerd aan te tonen dat deze splitsing effectief is omdat men eerste de artistieke rechter hersenhelft activeert, en in de tweede fase concentreert op de analytische logica van de linker hersenhelft. Deze concentratie zou de aansturing van de hersenen bevorderen.

Er zijn verscheidene moderne geleerden zoals Barry Gordon die deze linker- en rechter hersenhelft theorie overboord verwerpen. Zij gaan ervan uit dat de hersenen tijdens brainstormen continu nieuwe informatie absorbeert en diagnosticeert hoe ze daar over denken. Dat werkt zoals een vliegwiel benadering. Brainstormen wordt effectief zodra de hersenen steeds nieuwe input voorgeschoteld krijgen. Ook tijdens de uitwerking van de eerder verzamelde ideeën kan een nieuwe briljant idee worden bedacht.

De kunst van effectief brainstormen is om de deelnemers niet alle kanten op te laten vliegen. Aan de andere kant bouwen we wel een mate van elasticiteit in om de creativiteit tijdens het uitwerken van de ideeën niet af te stompen. Het streven is om de briljantie tijdens de brainstormsessies optimaal te benutten, linksom of rechtsom.