Tel: 022 - 67 51 444
Main Menu
  • alt text

Brainstormsessie over kostenbesparing

De recessie maakt het noodzakelijk om meer aandacht te besteden aan mogelijke kostenbesparingen. Een brainstormsessie is een prima gelegenheid om bottom-up met uw MT of afdeling oplossingen te bedenken en verder uit te werken. Deze sessie verhoogt de betrokkenheid van de medewerkers wat een positieve invloed heeft op de acceptatie van het uiteindelijke breedgedragen kostenbesparing voorstel.

Kostenbesparingen zijn een belangrijk onderwerp om eens een dagdeel bij stil te staan. De sessie wordt geleid door een onafhankelijke ervaren facilitator van Market Mind die de brainstormsessie in goede banen leidt. De gecreëerde open mind cultuur heeft een positieve invloed op de ideeën.

Kostenbesparing mindmap

We maken gebruik van een kostenbesparing mindmap waarbij ideeën gekwantificeerd worden op basis van financiële en operationele impact. Aan de hand van deze mindmap kan de groep dieper inzoomen op thema´s en deze verder SMART maken in bijvoorbeeld minigroepen. Themavoorbeelden:
  • » outsourcing
  • » reorganisatie
  • » voorraad & voorraadfinanciering
  • » desinvesteringen
  • » kostenbesparing door overcapaciteit te benutten
Nadere info