Tel: 022 - 67 51 444
Main Menu
 • alt text

Productidee

De brainstormsessies over een productidee vormen dé inspiratiebron waarmee menig bedrijf zijn succesvolle innovatie heeft geďntroduceerd. We weten vanuit tal van invalshoeken marktgerichte, functionele en technische ideeën te genereren om uw productontwikkeling een sterke push te geven. Wij spelen hierbij in op:
 • » doelstellingen
 • » afbakening van het productidee
 • » technische aspecten van het productidee
 • » multidisciplinair team
 • » klantbehoeften en trends in de markt
 • » business model & begroting
 • » R&D project management

Productidee sessie vol stimulerende prikkels

De ene groep heeft meer visuele prikkels nodig om tot een productidee te komen dan de andere. Plaatjes zeggen meer dan honderden woorden. Wij stimuleren de fantasie met productidee associaties en connecties.

Zeker als het gaat om brainstormen over een productidee dan gebruiken wij aangepaste brainstormtechnieken. We halen ook regelmatig externe deelnemers bij de brainstormsessies als klantenpanel of ze brengen bepaalde expertise mee zoals een marketeer, productontwikkelaar, inkoper, futuroloog of mystery shopper.

Waar wil jij over brainstormen?

Productidee vanuit meerdere invalshoeken

De kunst bij brainstormsessies over een productidee is om vanuit meerdere invalshoeken te sparren over producteigenschappen:
 • » de klantbehoefte
 • » techniek
 • » kostprijs
 • » patenten

De technische, functionele en marktgerichte ideeën worden gecombineerd. Daarbij is het cruciaal dat er niet direct negatieve feedback plaatsvindt. Het gebeurt regelmatig dat marketeers ideeën bedenken die technisch moeilijk realiseerbaar zijn, of engineers hebben een productidee met beperkt potentieel.

Productidee door kruisbestuiving

Onze brainstormsessies voor het bedenken en SMART uitwerken van een productidee leiden altijd tot een enthousiaste kruisbestuiving. We weten als geen ander de deelnemers creatief aan het werk te zetten. Brainstormsessies vol met snelheid, stimulerende prikkels en SMART uitgewerkte ideeën via mindmappen.

Vrijblijvende afspraak