Tel: 022 - 67 51 444
Main Menu
  • alt text

Brainstormsessies stappenplan

Alvorens wij brainstormsessies leiden plannen wij een voorgesprek met de opdrachtgever. Het is van groot belang bij effectief brainstormen om de doelen helder op het netvlies te krijgen, en een goed beeld te krijgen van de groepssamenstelling. Voor de meeste organisaties komt het zelden voor dat ze de gelegenheid krijgen om in deze samenstelling een dagje op de hei te brainstormen. Wij zorgen ervoor dat het rendement van de brainstormsessies van grote waarde is voor uw onderneming. Dit betekent dat we haarfijn afstemmen met de opdrachtgever hoe we de brainstormsessie opzetten:
  • » doelstellingen
  • » onderwerpen
  • » selectie van deelnemers
  • » tijd
  • » accommodatie

Brainstormsessie programma uitwerken

Market Mind gaat na opdrachtbevestiging aan de slag met de input en nadere bedrijfsinformatie. Wij ontwikkelen een effectief format en bespreken het programma met de opdrachtgever. Hierbij bereidt Market Mind het programma voor voorzien van warming up, oefeningen, brainstormtechnieken, teasers, timing en formats.

Ideeën spuien

Het eerste deel van onze brainstormsessie bestaat uit het verzamelen van ideeŽn. Slechte ideeën zijn er niet. Er wordt in dit stadium geen kritiek gegeven. De hersenen worden geactiveerd tot creatieve ideeën. Wij voeden de creatieve geest met ludieke opdrachten, inzoomen op nieuwe invalshoeken, een variatie van hersenprikkels en het motiveren tot associaties en verbindingen.

Ideeën selecteren

De beste ideeën van alle postit’s worden op flipovers geschreven. Iedere mini groep presenteert zijn gedachten en bespreekt deze met de groep. Tijdens deze groepsdiscussie vindt kruisbestuiving plaats waarbij een idee scherper wordt gedefinieerd of er is sprake van aanvullingen. Mindmappen is een veel gebruikte methode om ideeën te ordenen en gericht met meer diepgang verder te komen met brainstormen. Via een vernuftige selectieprocedure worden de top ideeën geïdentificeerd.

Ideeën SMART uitwerken

Het tweede deel van de brainstormsessies bestaat uit het nader analyseren en uitwerken van de beste ideeën. Er wordt nu geswitcht van een fantastierijke naar een tactische conceptontwikkeling mind. Verschillende mini groepen werken ieder één of meerdere ideeën uit aan de hand van de uitgereikte conceptontwikkeling formats en een actieplan. Deze worden aan het einde van de brainstormsessies wederom gepresenteerd aan de groep.

Aan het einde van deze presentaties volgt met de groep een evaluatie van de uitgewerkte ideeën. Goede initiatieven worden omgezet in projecten. Na afloop van de brainstormsessies ontvangt u een document van Market Mind met alle bruto ideeën en alle uitwerkingen.