Tel: 022 - 67 51 444
Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Brainstormtechnieken

Brainstormen is pas effectief als de techniek goed door iedere deelnemer toe te passen is. Uiteraard zullen we alle deelnemers enthousiasmeren en inspireren met een leuke intro. Market Mind is verder een resultaatgerichte brainstormfacilitator waar het draait om de inhoud. Een vaste brainstormtechniek in onze brainstormsessies is Mindmappen.

Resultaatgedreven brainstormsessie

Wij halen niet de kick uit het showen van onze enorme gereedschapskist aan brainstormtechnieken tijdens onze brainstormsessies. Bij ons staat de brainstormtechniek ondergeschikt aan het resultaat. Wij willen de brains niet teveel afleiden door de techniek. Dat wil niet zeggen dat wij ons beperken. Variatie is van belang voor doelgerichte brainstormsessies. Daarnaast zijn er heel interessante technieken waarmee je via nieuwe invalshoeken tot nieuwe ideeën komt. Mindmappen loopt als een rode draad door de meeste workshops.

De kunst van actiegericht brainstormen ligt bij het toepassen van de juiste mix aan brainstormtechnieken om te komen tot sublieme ideeën. Daarbij speelt mee de expertise van de brainstormsessie leider(s). Market Mind verdiept zich goed in de materie en kan zich prima verplaatsen in het onderwerp of de probleemstelling.

Mix van brainstormtechnieken

Mindmappen werkt naar onze mening onvoldoende stimulerend voor out of the box ideeën. Wij gebruiken om deze reden tijdens onze brainstormsessies een mix van brainstormtechnieken. Brainstormen middels mindmappen volgt iets meer traditionele denkstructuur van de mens. Wij zetten om deze redenen ook wel eens verrassende rubrieken in de mindmap om de brain wakker te schudden.
Waar wil jij over brainstormen?