Tel: 022 - 67 51 444
Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Mindmappen als Root Cause analysis

Het diepgaand doorgronden van een probleem wordt mogelijk door met mindmappen een detailanalyse te maken naar de verschillende veroorzakers van het probleem. Zodra u een probleem niet goed kunt oplossen tijdens reguliere vergaderingen, nodig Market Mind dan eens uit om gestructureerd met mindmappen deze materie aan te pakken. Veelal kunt u tijdens vergaderingen wel een aantal actiepunten opschrijven maar het ontbreekt aan een verfijnde diagnose die diepgaand vanuit meerdere invalshoeken het probleem analyseert.

Mindmappen maakt een groot probleem behandelbaar door deze in te delen naar een aantal hoofdrubrieken ofwel key focus areas. De break down naar deelonderwerpen biedt overzicht en structuur om:
 • » een probleem of onderwerp beter te begrijpen
 • » doelgericht met meer diepgang te brainstormen
 • » vanuit een beheersbaar kader te concentreren op een afgebakend gebied

Mindmappen als root cause analysis gaat verder dan regulier mindmappen. Er worden waarden gealloceerd aan de rubrieken en succesfactoren. Op deze wijze kan tijdens de brainstormsessie of management review de impact op het resultaat worden meegenomen in de analyse. Zo worden hoofdzaken van bijzaken gescheiden. En biedt mindmapping als root cause analysis tevens een goede basis voor oplossingen en strategische scenario’s. Afhankelijk van het onderwerp en de beschikbaarheid van data, kunnen we de mindmap in een rekenmodel gieten. In feite een soort business simulatie.